پیشواز ها

http://mehdimoghaddam.ir/wp-content/uploads/2014/07/ringtones.jpg

تمامی آواهای انتظار و پیشوازهای مهدی مقدم در این برگه موجود است ؛ برای دیدن تمامی کدها تا آخر برگه را مطالعه نمایید

نکته: کدهای پیشواز ایرانسل بعد از همراه اول قرار گرفته است.


همــــــــراه اول


 

 


ایرانســــــــــــــــلرایتـــــــــــــــــــل